Związek przeszłości z teraźniejszością czyli architektura Kataru